Rodina
utorok, 17. máj 2016

Správa predsedu Rady Cirkvi bratskej 2016

Vážení delegáti, milé sestry, milí bratia.

Na mape Slovenska, s vyznačením miest, kde sú zbory našej cirkvi, je sedemnásť, povedzme, že hviezdičiek, ktoré môžu symbolizovať svetlo, orientáciu, prítomnosť nejakej aktivity. Je to sedemnásť spoločenstiev, plus ďalšie komunity na staniciach, ktoré spájajú učeníkov Pána Ježiša. Pojivom je spoločné presvedčenie viery, vzájomný záväzok ku vzťahom, vzájomné duchovné budovanie, kresťanská služba a ohlasovanie Kristovho evanjelia vo svojom okolí. Niekde s misijným presahom aj za hranice Slovenska. Vďaka nášmu Spasiteľovi a Pánovi za milosť, ktorú nám preukazoval aj v minulom roku v jej rozmanitých prejavoch.

čítať ďalej »
Rodina
streda, 11. máj 2016

Konferencia o rodine v Prešove

Aj bez viery v Boha, môžu mať ľudia dobré manželstvo. Ale vy môžete mať spolu s Kristom ešte niečo viac - nadpriemerné manželstvo.

V dnešnej dobe stále túžime po kvalitnejších veciach, po výkonnejších veciach a hodnotnejších veciach a sme pre ne ochotní urobiť takmer čokoľvek. Prečo by sme mali chcieť v manželstve niečo menej?

čítať ďalej »
Rodina
streda, 20. apríl 2016

Vyhlásenie Rady Cirkvi bratskej k nástupu politického extrémizmu

Cirkev bratská ako spoločenstvo kresťanov, hlásiace sa k duchovnému odkazu Jána Ámosa Komenského, vyjadruje hlboké znepokojenie a obavy zo vzrastajúcich prejavov extrémizmu na Slovensku, ktoré vyvrcholili zvolením Ľudovej strany Naše Slovensko do Národnej rady Slovenskej republiky.

čítať ďalej »