vyhlásenia na podporu Národnéhe pochodu za život

Vyhlásenie  najvyšších prestaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o rodine

 

 

 

Rada Cirkvi bratskej na svojom zasadaní dňa 10.9.2013 vydala  

vyhlásenie na podporu Národného pochodu za život,

ktorý bude v Košiciach dňa 22.9.2013.

Sme spolu s organizátormi presvedčení, že Cirkev má povinnosť vyjadriť svoj postoj k ochrane života človeka, ktorý je treba chrániť počas celej jeho dĺžky a má sa rešpektovať jeho ľudská dôstojnosť. Najvyšší orgán Cirkvi bratskej, konferencia zborov v Českej a Slovenskej republike v roku 1993, reagoval na vtedy pripravovaný zákon o umelom prerušení tehotenstva vyznaním: „Veríme a vyznávame, že Boh je darcom života a Pánom nad životom a smrťou.“ Veríme, že človek bol podľa Biblie stvorený na Boží obraz ako teomorfný, a to znamená, že tak ako Boh koná, tak má eticky konať aj človek. Božské a ľudské si majú vzájomne korešpondovať a pôsobiť v harmónii. Spoločnosť má povinnosť chrániť a podporovať rodinu, ktorá je založená na manželstve muža a ženy podľa Božieho zámeru. Rada Cirkvi bratskej svojim vyhlásením a povzbudením k aktívnej účasti na národnom pochode za život vyjadruje svoj zásadný postoj k etickým hodnotám života človeka.