Odbor humanitárnej pomoci

Ondrej Lupták - predseda

Juraj Sabol - člen

Miroslav Klč - člen

Ľubomír Lorinc - člen

Petr Kučera - člen

Ján Henžel - člen

Juraj Klementovič - administrátor