Finančný odbor

Finančný odbor sa stará o hospodárske záležitosti ústredia a jeho zložiek a reviduje hospodárenie zborov. Zvoláva podľa potreby stretnutia zborových hospodárov a napomáha jednotnosti a správnosti hospodárenia v zboroch. Zodpovedný pracovník:

Rastislav Števko - predseda
Jozef Kerekréty - člen
Miroslav Moravský - člen
Ján Škula - člen
Jakub Kintler - člen