Finančný odbor

Finančný odbor sa stará o hospodárske záležitosti ústredia a jeho zložiek a reviduje hospodárenie zborov. Zvoláva podľa potreby stretnutia zborových hospodárov a napomáha jednotnosti a správnosti hospodárenia v zboroch. Zodpovedný pracovník: