O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej vo februári 2017

Porada Rady Cirkvi bratskej bola 7. februára formou Skype spojenia.

  • Rada vymenovala brata Tomáša Boroša za člena odboru PLANt.sk
  • Zobrala na vedomie rezignáciu Tomáša Henžela na členstvo v správnej rade Fondu Nové zbory.
  • Zobrala na vedomie správu tajomníka pre mládež Slavomíra Krupu zo služobnej cesty na konferencii FOREVER FAMILY vo veľkej Británii.
  • Zobrala na vedomie správu predsedu Rady Štefana Evina, ktorý sa s ďalšími siedmymi bratmi zúčastnil študijného pobytu v zboroch Soma na západnom pobreží USA.
  • Zobrala na vedomie správu Jakuba Kintlera a Jána Henžela o stretnutí zástupcov ZEC k financovaniu cirkví.
  • Diskutovala o prípadnej zmene v zložení/štruktúre Rady pre budúce funkčné obdobie.