predseda Rady CB, kazateľ
Adresa:
Rada Cirkvi bratskej
Telefónne číslo:
0908 655 262
Mobilné číslo:
0908 655 262