člen Rady CB, kazateľ
Telefónne číslo:
0907 663 552